Dojo Aikido-Alton Nowy Sącz

 

Szk. Podst. Nr 20 Nowy Sącz

ul. Nadbrzeżna 77

E-mail: biuro@aikidoalton.pl

Tel.: 501 596 289

© 2020 by AikidoAlton.pl

Strona aikidoalton.pl  z lat 2016/2017

1984 Żołnierz Polski

1983 Gazeta Młodych - artykuły Mariana Osińskiego

Cykl artykułów o tematyce aikido w tygodniku dla młodzieży

Świat Młodych w latach ok. 1983 - 1984

Cykl artykułów o tematyce aikido autorstwa Mariana Górki

publikowane w tygodniku nowosądeckim DUNAJEC od grudnia 1983 roku

AikidoAlton.pl