Dojo Aikido-Alton Nowy Sącz

 

Szk. Podst. Nr 20 Nowy Sącz

ul. Nadbrzeżna 77

E-mail: biuro@aikidoalton.pl

Tel.: 501 596 289

© 2020 by AikidoAlton.pl

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA STOPNIE DAN 

 

 

 

1 Dan

Min. 1 rok od 1 kyu, 100 dni treningowych       

Wszystkie formy technik obrony przed uderzeniami, uchwytami za ręce i ubranie

Suwari waza, Hanmi handachi waza, Tachi waza

Ushiro waza – wszystkie techniki

 

2 Dan  

Min. 2 lata od 1 dan, 200 dni treningowych       

Tak jak wyżej + Tantodori + Futarigake

 

3 Dan  

Min.3 lata od 2 dan,300 dni treningowych         

Tak jak wyżej + Tachidori + Jodori + Taninzugake (Randori 3 atakujących)

 

4 Dan

Min. 4 lata od 3 dan, 400 dni treningowych       

Jiyuwaza na wszystkie powyższe

 

 

UWAGI

 

Przed zgłoszeniem do egzaminu należy upewnić się czy spełnione są wszystkie wymagania a w szczególności czy mamy wymaganą liczbę dni praktyki.

 

Ukończenie szkolenia na stażach i letnich szkołach PZA będą doliczane do ilości treningów.

 

Zgłoszenia do egzaminu należy złożyć najpóźniej 30 dni przed egzaminem do sekretariatu PZA.

 

Zgłoszenie powinno zawierać rekomendację instruktora prowadzącego.

 

Rekomendacje nie dotyczą instruktorów z licencją PZA I stopnia samodzielnie prowadzących klub.

 

Formularze Hombu Dojo oraz  opłaty należy przesłać najpóźniej 3 dni przed egzaminem.

 

Minimalny wiek wynosi 18 lat Shodan.

 

Informację o planowanych terminach egzaminów na stopnie dan można uzyskać w sekretariacie.

 

Egzaminy odbywają się na stażach PZA oraz na stażach i letnich szkołach pod patronatem PZA.

 

Na egzaminie, UKE powinien być tej samej rangi.

 

Certyfikaty potwierdzające uzyskany stopień są uroczyście wręczane na stażach PZA.

AikidoAlton.pl