Dojo Aikido-Alton Nowy Sącz

 

Szk. Podst. Nr 20 Nowy Sącz

ul. Nadbrzeżna 77

E-mail: biuro@aikidoalton.pl

Tel.: 501 596 289

© 2020 by AikidoAlton.pl

Historia Aikido w Nowym Sączu i Aikido - AltonAikido w Nowym Sączu swoje początki datuje na 1982 rok. Inicjatorem powstania pierwszej sekcji Aikido i zarazem instruktorem był Marian Górka. Pierwsza sekcja Aikido powstała w ramach Ogniska TKKF „Osiedle” w Nowym Sączu, zajęcia rozpoczęły się 04 marca 1982 roku w sali przy ul. Kołłątaja.
W lipcu 1985 roku członkowie sekcji Aikido utworzyli specjalistyczne Ognisko TKKF „Aikido” w Nowym Sączu, którego kolejnymi prezesami byli: Jacek Oleksy, Antoni Chełkowski, Wiesław Popardowski, Dariusz Łęczycki, Wiesław Paszewski, Maciej Kawa.         

W okresie działalności Ogniska TKKF „Aikido” w Nowym Sączu 1985 – 1998 odbyło się wiele istotnych dla rozwoju Aikido wydarzeń takich jak:

Staże aikido, które prowadzili między innymi: Czesław Poczykowski, Marian Osiński,  Piotr Borowski, Hans Odo - Szwecja, Juo Iwamoto – Japonia, Matthew Holland – Szkocja, Ulf Evenas – Szwecja, Benedykt Tuszyński -  Wielka Brytania, Fujio Nakamura – Japonia.

Letnie obozy Aikido w:  Myślcu k/Starego Sącza 22-31 sierpnia 1986, Wędrowny Obóz Aikido po Beskidzie Sądeckim 01-09 sierpnia 1987, w Wołosatem w Bieszczadach od 1988 do 1991r. Następnie w Rytrze 1993, Rużbachach Niżnych (Słowacja) 1994, Radocynie 1995 i Bukowcu 1996.

W latach 1987-1988 odbył się Kurs instruktorski w Nowym Targu który ukończyli: Antoni Chełkowski, Paweł Bulanda, Jacek Oleksy, Dariusz Łęczycki, Dariusz Lis, Wiesław Paszewski.

W okresie działalności Ogniska TKKF Aikido następujące osoby zdały egzaminy na stopnie mistrzowskie dan: Czesław Poczykowski, Marian Górka, Dariusz Łęczycki, Paweł Bulanda, Jacek Oleksy, Wiesław Paszewski, Dariusz Lis, Magdalena Łęczycka, Jacek Łęczycki, Maciej Kawa.

W 22,23 listopada 1986 roku w Limanowej odbył się Zjazd Instruktorów Aikikai Polska, na którym powstawały zalążki Polskiej Federacji Aikido. W sierpniu 1990 roku powstała Polska Federacja Aikido – Ognisko TKKF „Aikido” było jednym z pięciu członków założycieli. W latach 1986 - 1990 – Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Aikikai był Marian Górka, w latach 1990 - 1992 – Antoni Chełkowski pełnił funkcję  Skarbnika Polskiej Federacji Aikido.
 
Okresowo działały Filie Ogniska TKKF „Aikido” w Limanowej 1986 – 1987 i 1991-1992, w Starym Sączu 1987 – 1988 i Gorlicach w 1994 roku.

W Ognisku TKKF „:Aikido” w Nowym Sączu zajęcia prowadzili: Marian Górka, Czesław Poczykowski, Jacek Oleksy, Wiesław Paszewski, Dariusz Łęczycki, Antoni Chełkowski, Paweł Bulanda, Dariusz Lis, Benedykt Tuszyński.

Ognisko TKKF „Aikido” działało dzięki społecznej pracy bardzo wielu osób, którzy swój czas i energię poświęcali dla rozwoju Aikido w naszym mieście i regionie, szczególnie zasłużone dla rozwoju Aikido w Nowym Sączu są osoby: Marian Górka, Czesław Poczykowski, Antoni Chełkowski, Antoni Dąbrowski, Stanisław Krzyk, Jacek Oleksy, Paweł Bulanda, Wiesław Popardowski, Czesław Kornalewicz, Magdalena Łęczycka, Dariusz Łęczycki, Jacek Łęczycki, Wiesław Paszewski, Iwona Paszewska, Joanna Kawa, Maciej Kawa, Wojciech Łęczycki, Dariusz Lis, Sylwester Michalik.

Z czasem instruktorzy działający w Ognisku TKKF „Aikido” w Nowym Sączu zaczęli otwierać nowe kluby:

1992 - Czesław Poczykowski zakłada Stowarzyszenie Aikido – Aikibudo w Nowym Sączu
1994 - Marian Górka otwiera Ognisko TKKF „Koyama”
1994 - Członkowie Filii Ogniska w Gorlicach zakładają Ognisko TKKF „Pankration” w Gorlicach a następnie Gorlicki Klub Aikido.
1996 - Magdalena i Dariusz Łęczyccy otwierają klub AIKIDO - ALTON Limanowa
1996 - Magdalena i Dariusz Łęczyccy otwierają klub AIKIDO – ALTON Nowy Sącz
1998 - Wiesław Paszewski wraz z pozostałymi członkami Ogniska TKKF „Aikido” kończy działalność Ogniska i powołują Nowosądeckie Stowarzyszenie Aikido.

W grudniu 2001 roku z inicjatywy Dariusza Łęczyckiego powstał Komitet Obchodów 20 lecia Aikido w Nowym Sączu, celem Komitetu była organizacja obchodów związanych z jubileuszem 20 lecia.

W latach 2001 – 2002 z okazji 25 lecia Aikido w Polsce, i 20 lecia Aikido w Nowym Sączu, kluby Aikido działające w Nowym Sączu, Limanowej, Gorlicach i Jaśle,   zorganizowały cztery staże Aikido.
Główne uroczystości 20 lecia aikido odbyły się w październiku 2002r. W programie obchodów były między innymi staż aikido, egzaminy na stopnie dan oraz pokazy aikido w wykonaniu wszystkich sądeckich klubów. 

Aikido - Alton, którego założycielami są Magdalena Łęczycka i Dariusz Łęczycki, powstało w 1995 roku. Działalność szkoleniową w zakresie Aikido rozpoczęło w marcu 1996 r. uruchamiając w Limanowej Ośrodek Szkolenia Aikido – Alton / następnie Aikido - Alton Limanowa. Po odejściu z Ogniska TKKF „Aikido” we wrześniu 1996 r. powstał klub pod nazwą Centrum Szkolenia Aikido w Nowym Sączu / obecnie Aikido - Alton Nowy Sącz. Od tego czasu stale prowadzone są zajęcia Aikido w Nowym Sączu i Limanowej w grupach dla dzieci i dorosłych, na poziomie początkującym i zaawansowanym. W lutym 2007 roku powstał najmłodszy klub Aikido - Alton Stary Sącz.
W Nowym Sączu zajęcia prowadzi Dariusz Łęczycki 5 Dan Aikikai, aikido uprawia od 4 marca 1982, treningi prowadzi od 1986 roku, założyciel Aikido w Limanowej, Gorlicach i Starym Sączu.
Jacek Łęczycki 4 Dan Aikikai, prowadzi zajęcia  Limanowej od 1998 roku, sam trenuje Aikido od 1987.

 

W 2010r powstało Starosądeckie Stowarzyszenie Aikido w którym zajęcia prowadzi Sebastian Wiktor 3 dan.

 

W czerwcu 2013r. członkowie Aikido-Alton Limanowa powołali Limanowskie Stowarzyszenie Aikido którego prezesem został Paweł Kordeczka. 

 

Poza stałym szkoleniem, Aikido - Alton organizuje corocznie staże regionalne i krajowe ze znanymi mistrzami aikido oraz współuczestniczy w organizacji staży międzynarodowych min.:

1997 Alton organizował obchody jubileuszu 15 lecia Aikido w Nowym Sączu
2002 Alton współorganizuje obchody 20 lecia
2003 Alton współorganizuje staż z sensei M. Kenetsuka
2005 Alton współorganizuje staż z sensei Y. Fujimoto

od 2010 Alton współorganizuje cykliczne (dwa razy w roku) staże z shihan Matthew Holland 7 dan

2012 Alton współorganizuje obchody 30 lecia 

2016 Alton organizuje staż z okazji 30 lecia treningów Magdaleny Łęczyckiej, oraz 20 lecia Aikido - Alton. Staż pod kierunkiem Magdaleny Łęczyckiej 4 dan

2017 Alton współorganizuje obchody 35 lecia aikido w Nowym Sączu


Aikido - Alton organizuje również letnie obozy aikido:
1996 - Ropki / Beskid Niski
1997 - Ropki / Beskid Niski
1998 - Rytro - Roztoka Mała / Beskid Sądecki         
1999 - Rytro - Kordowiec / Beskid Sądecki
2000 - Góra Dzielec / Mochnaczka k/Tylicza
2001 - Łabowska Hala / Beskid Sądecki
2002 - Uhryń / Beskid Sądecki
2003 - Uhryń / Beskid Sądecki
2004 - Uhryń / Beskid Sądecki
2005 - Przechyba / Beskid Sądecki
2006 - Jamna / Pogórze Rożnowsko Ciężkowickie
2007 - Florynka - Wołoszczyny
2008 - Cyrla - Beskid Sądecki
2009 - Wapienne - Beskid Niski

2010 - Gołkowice - Beskid Sądecki

2011 - Gołkowice - Beskid Sądecki 

2012 - Gołkowice - Beskid Sądecki 

2013 - Gołkowice - Beskid Sądecki

2014 - Gołkowice - Beskid Sądecki

2015 - Gołkowice - Beskid Sądecki

2016 - Gołkowice - Beskid Sądecki

2017 - Gołkowice - Beskid Sądecki

2018 - Gołkowice - Beskid Sądecki


Bardzo dużo osób pomagało w rozwoju Aikido Alton w Nowym Sączu, Limanowej i Starym Sączu min.: Janusz Kulczyk, Barbara Sznapka, Mirosław Kordeczka, Marek Bachrynowski, Sławomir Dumana, Aleksandra Włodyka, Marek Winiarski, Maciej Tokarczyk, Jacek Majewski, Dariusz Słowiak, Paweł Kordeczka, Aleksander Smaga, Krzysztof Kulczyk, Ireneusz Wyrostek, Sebastian Wiktor, Karolina Zając, Jakub Koprowski, Paweł Bodziony, Piotr Plewa, Bartłomiej Oleksy, Stanisław Cabała, Mirosław Ogórek, Adam Szczecina, Katarzyna Cichoń – Barczewska. Krzysztof Młynarczyk, Grzegorz Niesporek, Tadeusz Kordeczka, Damian Dunikowski, Krzysztof Biały, Marcin Prusak, Zygmunt Wolak.

27 lutego 2010r. w Nowym Sączu powstało Polskie Zrzeszenie Aikido, które jest kontynuacją wieloletniej działalności klubów Aikido z Nowego Sącza i regionu.  Założycielami PZA byli aikidocy z pięciu miast:  Nowego Sącza, Limanowej, Gorlic, Jasła i Starego Sącza. Dyrektorem Technicznym Polskiego Zrzeszenia Aikido został Shihan Matthew Holland 7 dan Aikikai.

Celem PZA jest propagowanie Aikido zgodnie z zasadami ustalonymi przez Założyciela Morihei Uyeshiba, integracja środowiska aikido, regulacja w zakresie szkolenia i egzaminowania zgodnie z zaleceniami Hombu Dojo, organizacja staży z renomowanymi nauczycielami  Aikikai, pomoc dla  klubów i ćwiczących w sprawach organizacyjnych i szkoleniowych oraz stwarzanie warunków dla sprawnego rozwoju i wspieranie nowych klubów.

AikidoAlton.pl