Dojo Aikido-Alton Nowy Sącz

 

Szk. Podst. Nr 20 Nowy Sącz

ul. Nadbrzeżna 77

E-mail: biuro@aikidoalton.pl

Tel.: 501 596 289

© 2020 by AikidoAlton.pl

AikidoAlton.pl

Zajęcia w Aikido - Alton Nowy Sącz

Rok Szkol. 2020/2021


Szk. Podst. Nr 20 Nowy Sącz ul. Nadbrzeżna 77 

 

Instruktorzy:

 

Magdalena Łęczycka tel. 501 596 289

Jacek Łęczycki tel. 602 179 835

 

 

 

ZAPISY DLA POCZĄTKUJĄCYCH !!!

 

Sala gimnastyczna Szk. Podst. Nr 20

w Nowym Sączu ul. Nadbrzeżna 77

od poniedziałku do czwartku o godz. 19,00

 

telefonicznie: 501 596 289

mailowo: biuro@aikidoalton.pl

 

 

Rozkład zajęć :

 

Grupa Początkująca  w wieku od-11 lat

Wtorki i czwartki godz. 19,00 - 20,15

 

Grupa Zaawansowana 

Poniedziałki i środy godz. 19,00-20,15

członkowie grupy zaawansowanej mogą uczestniczyć w zajęciach grupy podstawowej.

          

 

Do udziału w treningach aikido mogą być dopuszczone osoby które:

 

Zapoznały się z regulaminem treningów aikido i akceptują postanowienia tego regulaminu.

Posiadają dobry stan zdrowia.

Posiadają zgodę przedstawiciela ustawowego, w przypadku osób niepełnoletnich.

Spełnienie powyższych wymogów zostało potwierdzone  własnoręcznym  podpisem na Deklaracji Wstąpienia do klubu Aikido - Alton.

 

W przypadku osób niepełnoletnich Deklarację Wstąpienia podpisuje  ustawowy przedstawiciel.

 

Organizator treningów zaleca wykupienie we własnym zakresie  ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Wykluczenie z treningów aikido w klubach Alton następuje w przypadkach:

 

Na prośbę ćwiczącego.

W przypadku nie przestrzegania postanowień regulaminu.

Po dwumiesięcznej nieobecności na treningach (nie dotyczy wakacji).

Działania na szkodę klubu.