Zajęcia w Aikido - Alton Nowy Sącz

Rok Szkol. 2018/2019


Szk. Podst. Nr 20 Nowy Sącz ul. Nadbrzeżna 77 

 

Instr. Dariusz Łęczycki tel. 501 684 142

 

 

 

ZAPISY DLA POCZĄTKUJĄCYCH !!!

 

Sala gimnastyczna Szk. Podst. Nr 20

w Nowym Sączu ul. Nadbrzeżna 77

od poniedziałku do czwartku o godz. 19,00

 

telefonicznie: 501 684 142

mailowo: biuro@aikidoalton.pl

 

 

 

Rozkład zajęć:

 

Grupa Dzieci w wieku 7-11 lat

Poniedziałki i środy godz. 19,00 - 20,00

 

Grupa Podstawowa w wieku od 12-18 lat

Wtorki i czwartki godz. 19,00 - 20,15

 

Grupa Zaawansowana - powyżej 18 lat,

Poniedziałki i środy godz. 20-21,00

członkowie grupy zaawansowanej mogą bez dodatkowych opłat uczestniczyć w zajęciach grupy podstawowej.

          

 

Do udziału w treningach aikido mogą być dopuszczone osoby które:

 

Zapoznały się z regulaminem treningów aikido i akceptują postanowienia tego regulaminu.

Posiadają dobry stan zdrowia.

Posiadają zgodę przedstawiciela ustawowego, w przypadku osób niepełnoletnich.

Spełnienie powyższych wymogów zostało potwierdzone  własnoręcznym  podpisem na Deklaracji Wstąpienia do klubu Aikido - Alton.

 

W przypadku osób niepełnoletnich Deklarację Wstąpienia podpisuje  ustawowy przedstawiciel.

 

Organizator treningów zaleca wykupienie we własnym zakresie  ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Wykluczenie z treningów aikido w klubach Alton następuje w przypadkach:

 

Na prośbę ćwiczącego.

W przypadku nie przestrzegania postanowień regulaminu.

Po dwumiesięcznej nieobecności na treningach (nie dotyczy wakacji).

Działania na szkodę klubu.

 

AikidoAlton.pl

© 2018 by AikidoAlton.pl

Dojo Aikido-Alton Nowy Sącz

 

Szk. Podst. Nr 20 Nowy Sącz

ul. Nadbrzeżna 77

E-mail: biuro@aikidoalton.pl

Tel.: 501 684 142