Zajęcia w Aikido - Alton Nowy Sącz

Rok Szkol. 2018/2019


Szk. Podst. Nr 20 Nowy Sącz ul. Nadbrzeżna 77 

 

Instr. Dariusz Łęczycki tel. 501 684 142

 

 

 

ZAPISY DLA POCZĄTKUJĄCYCH !!!

 

Od 04 września 2018 r., 

sala gimnastyczna Szk. Podst. Nr 20

w Nowym Sączu ul. Nadbrzeżna 77

od poniedziałku do czwartku o godz. 19,00

 

telefonicznie: 501 684 142

mailowo: biuro@aikidoalton.pl

 

 

 

Rozkład zajęć:

 

Grupa Dzieci w wieku 7-11 lat

Poniedziałki i środy godz. 19,00 - 20,00

 

Grupa Podstawowa w wieku od 12-18 lat

Wtorki i czwartki godz. 19,00 - 20,15

 

Grupa Zaawansowana - powyżej 18 lat,

Poniedziałki i środy godz. 20-21,00

członkowie grupy zaawansowanej mogą bez dodatkowych opłat uczestniczyć w zajęciach grupy podstawowej.

          

 

Do udziału w treningach aikido mogą być dopuszczone osoby które:

 

Zapoznały się z regulaminem treningów aikido i akceptują postanowienia tego regulaminu.

Posiadają dobry stan zdrowia.

Posiadają zgodę przedstawiciela ustawowego, w przypadku osób niepełnoletnich.

Spełnienie powyższych wymogów zostało potwierdzone  własnoręcznym  podpisem na Deklaracji Wstąpienia do klubu Aikido - Alton.

 

W przypadku osób niepełnoletnich Deklarację Wstąpienia podpisuje  ustawowy przedstawiciel.

 

Organizator treningów zaleca wykupienie we własnym zakresie  ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Wykluczenie z treningów aikido w klubach Alton następuje w przypadkach:

 

Na prośbę ćwiczącego.

W przypadku nie przestrzegania postanowień regulaminu.

Po dwumiesięcznej nieobecności na treningach (nie dotyczy wakacji).

Działania na szkodę klubu.

 

AikidoAlton.pl

© 2018 by AikidoAlton.pl

Dojo Aikido-Alton Nowy Sącz

 

Szk. Podst. Nr 20 Nowy Sącz

ul. Nadbrzeżna 77

E-mail: biuro@aikidoalton.pl

Tel.: 501 684 142