Dojo Aikido-Alton Nowy Sącz

 

Szk. Podst. Nr 20 Nowy Sącz

ul. Nadbrzeżna 77

E-mail: biuro@aikidoalton.pl

Tel.: 501 596 289

© 2020 by AikidoAlton.pl

W pierwszych latach sekcja aikido działała w ramach TKKF „Osiedle”, następnie od lipca 1985 roku jako Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Aikido”. Działania TKKF „Aikido” w Nowym Sączu 1985 – 1998, były niezwykle owocne dla rozwoju Aikido w Polsce i regionie.

 

Kolejnym etapem rozwoju były powstające kluby Liderów TKKF „Aikido”:

 

W 1993 roku Marian Górka otworzył Ognisko TKKF Koyama a następnie klub dla studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu który działa do dnia dzisiejszego, instruktorem jest uczeń Mariana Górki - Marek Śledziński 2 dan.

 

W 1994 roku Dariusz Łęczycki zaczął prowadzić treningi w Gorlicach oraz inicjował powstanie Gorlickiego Klubu Aikido, w latach 2000 - 2012 zajęcia prowadził Waldemar Środulski, a od 2012 treningi prowadzi Rafał Wrona 2 dna. 

 

Magdalena i Dariusz Łęczyccy w 1995 roku założyli Prywatny Klub Aikido – „Alton” z oddziałami w Nowym Sączu, Limanowej i Starym Sączu.

 

W 2002 roku Gorlicki Klub Aikido utworzył oddział w Jaśle który po czterech latach przekształcił się w samodzielny Jasielski Klub Aikido w którym od początku treningi prowadził Bogusław Tabor.

 

Powstające kluby od początku działalności prowadzą ścisła współpracę dla dobra rozwoju Aikido.

 

 

 

W 2009 roku, przedstawiciele klubów podjęli decyzję o powołaniu własnej organizacji.

 

Polskie Zrzeszenie Aikido powstało 27 lutego 2010 roku w Nowym Sączu. Założycielami PZA byli aikidocy z sześciu klubów: 

 

·        Aikido Alton Nowy Sącz

·        Międzyinstytutowa Sekcja Aikido przy PWSZ w Nowym Sączu

·        Aikido Alton Limanowa

·        Gorlicki Klub Aikido

·        Jasielski Klub Aikido

·        Klub Aikido Stary Sącz

 

PZA jest organizacją demokratyczną o zasięgu ogólnokrajowym. 

 

Celem Polskiego Zrzeszenia Aikido jest propagowanie kultury fizycznej a w szczególności Aikido jako aktywnego, zdrowego i etycznego sposobu życia.

 

PZA realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 

·        tworzenie warunków dla uprawiania  aikido,

·        popularyzowanie wiedzy o aikido,

·        sprawowanie opieki szkoleniowej nad oddziałami,

·        organizowanie pokazów, kursów, staży, egzaminów,

·        szkolenie i doszkalanie kadry instruktorskiej,

·        współpraca z zagranicznymi organizacjami w ramach wspólnych zainteresowań,

·        współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej,

 

 

24 lutego 2018 roku do władz III kadencji PZA zostali wybrani:

 

ZARZĄD

 

Prezes Dariusz Łęczycki

Wiceprezes Paweł Kordeczka

Sekretarz Sebastian Wiktor

Skarbnik Mirosław Ogórek 

Członek Rafał Wrona

 

KOMISJA REWIZYJNA 

 

Przewodniczący Aleksander Smaga

Sekretarz Marek Śledziński

Członek Stefan Sapalski

 

Opiekę merytoryczną sprawują:

 

DYREKTOR TECHNICZNY

 

Shihan Matthew Holland 7 dan

 

RADA TECHNICZNA 

 

Dariusz Łęczycki 5 dan

Sebastian Wiktor 3 dan

Jacek Łęczycki 4 dan

 

Polskie Zrzeszenie Aikido od początku swojej działalności prowadzi współpracę z Fundacją Aikido Aikikai Hombu Dojo w Tokio, Szkocką Federacją Aikido oraz organizacjami krajowymi.

01 maja 2017 r. Polskie Zrzeszenie Aikido otrzymało oficjalne uznanie Fundacji Aikikai w Tokyo. 

PZA organizuje międzynarodowe kursy szkoleniowe w miesiącach maj i październik, które prowadzi Dyrektor Techniczny PZA Shihan Matthew Holland 7 dan, staże prowadzone przez członków Rady Technicznej i staż dziecięcy  organizowany w czerwcu.

 

PZA objęło patronatem cztery imprezy klubowe:

·        Staż Noworoczny Aikido Alton – organizowany w ostatni weekend stycznia,

·        Staż Limanowski – organizowany w marcu,

·        Letnia Szkoła Aikido PZA organizowania w drugiej połowie sierpnia.

·        Staż Gorlicki – organizowany w listopadzie,

 

Oddziały PZA:

 

- Klub Aikido - Alton Nowy Sącz

- Klub Aikido - Gorlice

- Klub Aikido - Limanowa

- Klub Aikido - PWSZ Nowy Sącz

- Klub Aikido - Stary Sącz

- Klub Aikido - Mszana Dolna

- Klub Aikido - Kadcza

- Klub Aikido - Brzezna

- Klub Aikido - Podegrodzie

- Klub Aikido - Chomranice

- Klub Aikido - Bobowa

 

 

Nowy Sącz - luty 2018

 

 

 

POLSKIE ZRZESZENIE AIKIDO

KRS 0000357331, REGON 121246380, NIP 734 343 91 82

rachunek bankowy: 76 2490 0005 0000 4500 5794 4094

www.aikido-pza.com.pl, info@aikido-pza.pl

Polskie Zrzeszenie Aikido jest ukoronowaniem i kontynuacją wieloletniej współpracy klubów aikido  z Nowego Sącza i południowo-wschodniej Polski. Aikido w Nowym Sączu powstało 04 marca 1982 r., inicjatorem powstania pierwszej sekcji Aikido i zarazem instruktorem był Marian Górka.

Polskie Zrzeszenie Aikido

AikidoAlton.pl