Dojo Aikido-Alton Nowy Sącz

 

Szk. Podst. Nr 20 Nowy Sącz

ul. Nadbrzeżna 77

E-mail: biuro@aikidoalton.pl

Tel.: 501 596 289

© 2020 by AikidoAlton.pl

24 lutego 2018 roku w Nowym Sączu odbyło się Walne Zebranie Delegatów PZA podsumowujące i kończące drugą kadencję.
 
Przez cztery lata Zarząd zrealizował min.:
- Staże z sensei M. Holland w maju i październiku, od 2014 do 2016r.
- Staże z instruktorami PZA.
- Staż dziecięcy.
- Letnie Szkoły Aikido.
- Zjazdy instruktorów PZA.
 
W okresie drugiej kadencji w PZA promowane były 24 osoby na stopnie mistrzowskie.
 
Zarząd realizował program staży oraz licencji instruktorskich, obecnie w klubach PZA ćwiczy 18 licencjonowanych instruktorów z tego 9 czynnie prowadzi treningi, 10 osób posiada Licencję III stopnia, 2 osoby posiadają Licencję II stopnia i 6 osób posiada Licencję I stopnia.
3 osoby posiadają tytuł fukushidoin a 1 osoba posiada tytuł shidoin
 
Aktualny stan Polskiego Zrzeszenia to 7 oddziałów zwyczajnych i 9 oddziałów dziecięcych, ponad 200 osób ćwiczących w 17 grupach.
 
01 maja 2017 roku Polskie Zrzeszenie Aikido otrzymało od Doshu Moriteru Ueshiba certyfikat „Uznania Hombu” – ertyfikat potwierdzający właściwy kierunek rozwoju organizacji oraz wysoki poziom techniczny.
 
Na Walnym Zebraniu zostały wyróżnione Dyplomem Uznania za szczególne zaangażowanie w pracy na rzecz rozwoju Polskiego Zrzeszenia Aikido następujące osoby:
Aleksander Smaga, Amelia Bajorek, Damian Dunikowski
Grzegorz Bodziony, Marcin Prusak, Jacek Łęczycki
Marek Śledziński, Magdalena Łęczycka, Tadeusz Kordeczka
Rafał Wrona, Mirosław Ogórek, Sebastian Wiktor, Paweł Kordeczka
 
W wyborach do Zarządu PZA na trzecią kadencję zostali wybrani:
Prezes Dariusz Łęczycki
Wice Prezes Paweł Kordeczka
Sekretarz Sebastian Wiktor
Skarbnik Mirosław Ogórek
Członek Rafał Wrona
 
Do Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący Aleksander Smaga
Sekretarz Marek Śledziński
Członek Stefan Sapalski

 

26 lutego 2018

Walne Zebranie Delegatów PZA 

AikidoAlton.pl