Dojo Aikido-Alton Nowy Sącz

 

Szk. Podst. Nr 20 Nowy Sącz

ul. Nadbrzeżna 77

E-mail: biuro@aikidoalton.pl

Tel.: 501 596 289

© 2020 by AikidoAlton.pl

Osobą kluczową w historii pojawienia się aikido w Nowym Sączu jest założyciel pierwszej sekcji - Sensei Marian Górka.

Marian Górka (05.02.1949 - 26.11.2012), absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, nauczyciel chemii i wieloletni wicedyrektor w Zespole Szkół Budowlanych oraz wykładowca w Instytucie Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu zainteresował się sztukami walki w latach 60-tych. Najpierw w 1964 r. zaczął trenować judo w klubie „Dunajec” w Nowym Sączu, a następnie kontynuował w latach 1969-1974. W związku z końcem działalności sekcji judo rozpoczął w 1965 treningi w sekcji bokserskiej, której trenerem był wówczas Albin Kulec. Marian Górka związany był również z ju-jitsu (będąc jednocześnie instruktorem w tym zakresie), trenował także zapasy i karate.  Po raz pierwszy zetknął się z aikido w lipcu 1981,  gdy uczestniczył w kursie instruktorów w zakresie samoobrony w Złotowie. Techniki aikido demonstrowane podczas kursu przez Mariana Osińskiego (zdj. poniżej) wzbudziły zachwyt i chęć podjęcia nauki tej sztuki walki.

 

Początki były wyjątkowo trudne, był to okres, w którym aikido dopiero zaczęło się rozwijać na terenie Polski, dostęp do publikacji na temat aikido był ograniczony, nieliczne sekcje znacznie oddalone od Nowego Sącza, co uniemożliwiało podjęcie regularnych treningów. Niewątpliwie jednak Marian Osiński zaszczepił w Marianie Górce pasję do aikido, a zarazem był jego pierwszym nauczycielem.

 

Pierwsze treningi Aikido miały charakter seminariów dzięki życzliwości i uprzejmości Mariana Osińskiego, który udostępnił swoje dojo w Szczecinie gościom m.in. z Nowego Sącza. W dniu 4 marca 1982 r. Marian Górka otworzył w Nowym Sączu pierwszą Sekcję Samoobrony opartą na technikach aikido. Nowosądecka sekcja powstała w ramach Ogniska TKKF „Osiedle” (treningi odbywały się na sali przy ulicy Kołłątaja w Nowym Sączu), a dalszy jej rozwój nastąpił dzięki powstaniu Ogniska TKKF „Aikido” w lipcu 1985 r.  Częste wyjazdy na północno-zachodni kraniec Polski oraz nawiązane przyjazne relacje przyczyniły się do pierwszego przyjazdu Mariana Osińskiego do Nowego Sącza w 1984 r. a następnie jego kolejnych corocznych wizyt szkoleniowych.

 

 

05 maja 2022

40 lat Aikido w Nowym Sączu - jak to się zaczęło…(cz.I)

AikidoAlton.pl