Dojo Aikido-Alton Nowy Sącz

 

Szk. Podst. Nr 20 Nowy Sącz

ul. Nadbrzeżna 77

E-mail: biuro@aikidoalton.pl

Tel.: 501 596 289

© 2020 by AikidoAlton.pl

Z czasem instruktorzy zdobywając coraz większe doświadczenie oraz stale podnosząc kwalifikacje zaczęli odchodzić z Ogniska TKKF „Aikido” w Nowym Sączu otwierając nowe kluby. W 1992 r. Czesław Poczykowski odszedł z TKKF „Aikido” zakładając Stowarzyszenie Aikido „Aikibudo” w Nowym Sączu. Obozy Aikido wznowiono, odbywały się corocznie w: Rytrze – 1993 r., Rużbachach Niżnych (Słowacja) – 1994 r., Radocynie – 1995 r. oraz Bukowcu w 1996 r. W 1994 r. powstało Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Koyama”, założycielem którego był Sensei Marian Górka - działało w Szkole Podstawowej nr 16 im. Orląt Lwowskich, jednak po krótkim okresie funkcjonowania, jego działalność została przerwana. W Gorlicach powstało Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Pankration” otwarte przez członków Filii TKKF „Aikido”. Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie Aikido w Nowym Sączu w tym okresie, powstanie kolejnych klubów było nieuniknione. Otwarcie prywatnego klubu „Aikido – Alton” w Limanowej i Nowym Sączu w 1996 r. było wynikiem aktywności Magdaleny i Dariusza Łęczyckich. Pozostali instruktorzy oraz członkowie TKKF „Aikido” zakończyli działalność Ogniska i z inicjatywy Wiesława Paszewskiego powstało Nowosądeckie Stowarzyszenie Aikido.

W 1995 r. Sensei Górka otrzymał od Shihan Yoshiaki Yokota (7 dan) promocję na 2 dan. W 1997 r. w Kolegium Nauczycielskim przy ulicy Chruślickiej 6 w Nowym Sączu w porozumieniu z władzami uczelni Sensei Górka prowadził zajęcia aikido ze studentami. Od 1998 r. posiadając kwalifikacje nauczycielskie rozpoczął nauczanie na kierunku wychowanie fizyczne w PWSZ (obecnie Instytut Kultury Fizycznej) w Nowym Sączu prowadząc zajęcia z przedmiotu: Teoria i metodyka sportów indywidualnych – Sporty walki. Od 2001 r. prowadził uczelnianą Sekcję Aikido przy AZS PWSZ. W latach 2002-2004 był członkiem Zarządu PFA.

Z okazji obchodów 20-lecia Aikido w Nowym Sączu w 2002 r. podczas zorganizowanych staży przeprowadzono egzaminy na stopnie mistrzowskie. Marian Górka uzyskał wtedy stopień 3 dan .